Hệ quản trị doanh nghiệp mỹ phẩm Fory

Fory là gì?

Fory là phần mềm kết hợp bán hàng và kế toán trong 1 sản phẩm. Fory được thiết kế phù hợp cho các cửa hàng, doanh nghiệp, công ty kinh doanh mỹ phẩm, thuốc theo hình thức đơn lẻ hoặc chuỗi đại lý. Fory đáp ứng các quy trình và nghiệp vụ kinh doanh sau:

– Mua hàng: Fory hỗ trợ việc lên đơn mua hàng, theo dõi đơn hàng.

– Tồn kho: Fory hỗ trợ việc nhập kho, chuyển kho, kiểm kê hàng hóa, quản lý lô hàng, hạn sử dụng.

– Bán hàng tại cửa hàng: Fory hỗ trợ việc bán hàng tại cửa hàng với máy quét mã vạch, in đơn.

– Bán hàng online: Fory hỗ trợ việc bán hàng qua website thương mại điện tử: mua bán, giao hàng, chuyển hàng online.

– Kế toán doanh nghiệp: Fory hỗ trợ phân bổ chi phí, kế toán kho, kế toán mua bán hàng, kế toán thu chi và các báo cáo tài chính.

– Đồng bộ với hệ thống Dược Quốc Gia.

Tại sao chọn Fory?

– Với nhân viên: mọi thao tác từ mua sắm, bán hàng, trả hàng, nhập kho, xuất kho, kiểm đếm đều có thể thực hiện trên phần mềm. Lịch sử thao tác và các thông tin sẽ được tự động lưu lại trên hệ thống mà không mất công ghi chép.

– Với cấp quản lý/ lãnh đạo: phần mềm có khả năng phân quyền tách biệt cho từng vị trí như nhân viên mua sắm, quản lý kho, bán hàng, kế toán và các vị trí quản lý của từng bộ phận. Phần mềm thúc đẩy các luồng công việc một cách tự động và ràng buộc nhân viên làm việc đúng nhiệm vụ. Mỗi vị trí chỉ cần đạo tạo đơn giản là có thể bắt đầu làm việc.

– Với chủ đầu tư: Các hoạt động kinh doanh và kế toán được thể hiện một cách công khai và minh bạch. Thông tin được báo cáo rõ ràng, thực tế.

Tài khoản dùng thử Nhà thuốc

https://duocquocgia.sprogroup.com/web/login

Tài khoản: nhathuoc@sprogroup.com

Mật khẩu: nhathuoc

Đăng nhập dùng thử nhà thuốc

Tài khoản dùng thử cửa hàng

https://duocquocgia.sprogroup.com/web/login

Tài khoản: taphoa@sprogroup.com

Mật khẩu: taphoa

Đăng nhập dùng thử cửa hàng